Over het Boek

50 jaar wetenschappelijk onderzoek

De restauratie van het kasteeltje en bijbehorend neerhuis in 1975-1977 gaf hem de gelegenheid een diepgaand onderzoek in te stellen naar sporen, die meer licht konden werpen op de bouwgeschiedenis. Er volgde een zeer arbeidsintensieve tijd met diverse onderzoeken in neerhuis en kasteel, en leidde tijdens de restauratie van het Neerhuis in 1976 tot een alles beslissend “eureka!” moment”. Door reconstructie van de vroegste bouwsporen, vele verbouwingen en bewijsmateriaal leidde uiteindelijk tot de spannende constatering dat het kasteel niet uit de hoeve ontstond zoals altijd wordt beweerd. Het jarenlange wetenschappelijk onderzoek van Erik M. Dolne en zijn bouwhistorische kennis hebben ertoe geleid dat de bouwgeschiedenis van kasteel Bouvigne kon worden herschreven, aangevuld met de complete bewoningsgeschiedenis.

Hoe is Kasteel Bouvigne gebouwd?

Het boek beschrijft stap voor stap de ontdekkingen die werden gedaan tijdens deze lange onderzoeksweg en geeft gedetailleerd reconstructies van de diverse hoeven, tot de herbestemming tot Neerhuis van de laatste ervan bij de eerste bouwfase van het kasteel, te weten het “schoon gemetst huys” van Anna van Brecht en Hendrik Tseraerts.

De bewoningsgeschiedenis leidt ons door de geschiedenis van het Kasteel, vanaf de eerste steenlegging van het “schoongemetst huys“, tot de huidige gebruiker van het slot. We worden meegevoerd van Jean B. Keermans, die het kasteel zijn etage gaf, naar de koop van het kasteeltje door Prins Filips Willem van Oranje tot de Oranjes, die vanaf 1614 tot 1775 eigenaren waren van Bouvigne. Zij verhuurden het kasteel aan mensen die bij hen in dienst waren en aan vrienden. Deze bewoners komen allen aan bod, inclusief bijzonderheden over hun leven.

De bewoners & hun verhalen

Ook alle kleurrijke eigenaren van na de verkoop van het kasteel in 1775 komen aan bod, van de excentrieke “baron” Sicco Thoe Schwartzenberg tot Anna Sophie Wolff, die met een gedicht over Bouvigne geschiedenis schreef en de wereld rond Bouvigne betoverde door haar schitterende vertolking van “Les barricades mysterieuses” van Francois Couperin op het clavecimbel. Ook het gebruik de Cathechisten en de huidige gebruiker van het slot Het Waterschap Brabants Delta wordt uitgebreid besproken.

De Duivelsbruglegende

In de schaduw van Bouvigne speelt de Duivelsbruglegende. Omdat in de fantasieversies van de legende het kasteel Bouvigne altijd ten onrechte wordt vermeld, wordt in het boek ook aandacht besteed aan de originele versie van het verhaal.


Erik M. Dolne

Kunst-, bouw- en architectuurhistoricus

Wilt u een exemplaar van het boek bestellen?

Het boek is inmiddels verschenen met hulp van alle donateurs van de Crowdfunding! Het boek bestellen kan via de button hiernaast.